www.grupptalanmotacta.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Startsida

Skriv ut

07 Dec 2015:  Information om hur man deklarerar förlusten i samband med förlikningen finns under fliken "Frågor & Svar" under punkt 26. Avser deklarationen för inkomståret 2015 som lämnas in i maj 2016.

 

 På denna hemsida kan man följa hur missnöjda kunder driver en grupptalan mot kapitalförvaltaren Acta avseende deras produkt "Valutaobligationer Tillväxtmarknader VOTM 1-4".

Genom att underlåta att ge sina kunder fundamental information om riskexponeringen, har över 4000 av Actas kunder lurats att ta lån hos Kaupthing Bank för att investera i en valutaobligation. Som emittent av obligationen har Acta/Kaupthing valt Lehman Brothers. Kunderna har informerats om att obligationen utgjort fullgod pant för lånet utan att nämna något om eventuell risk med, eller konsekvens av, att emittenten skulle råka i obestånd. Efter Lehman Brothers konkurs hösten 2008, anses värdet av obligationen vara mycket osäkert, och Kaupthing har nyligen anlitat en inkassofirma (Lindorff) för att driva in lånen från Actas kunder.

Vid en indrivning av dessa lån skulle ett stort antal småsparare, varav många pensionärer, råka i personlig konkurs och drivas från hus och hem. Det fåtal antal personliga stämningar som hittills riktats mot Acta har ej gett resultat, och ej heller något medgivande om skuld från Actas sida. Vi anser därför att en grupptalan mot Acta, med så stort antal medlemmar som möjligt, är det korrekta sättet att agera.

Vi uppmuntrar därför alla berörda Actakunder att snarast ansluta sig till vår förening. Tillsammans är vi starka!

Senast uppdaterad 2015-12-07 08:22