www.grupptalanmotacta.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Stadgar

Skriv ut
Föreningens styrelse och stadgar


Ordförande

  • Peter Rathsman

Styrelseledarmöter
  • Henrik Heijkenskjöld
  • Margareta Bylund
  • Olof Nelson
  • Jan Högfeldt
  • Nils Bragd

Revisor

  • Bengt Risinger

 

Styrelsens stadgar kan hämtas här: Stadgar_rev1p6.pdf

Den ideella föreningen "Grupptalan mot Acta" bildades den 6:e februari 2010.

Senast uppdaterad 2011-10-11 21:33